Wsparcie w rozwoju umiejętności technicznych oraz miękkich