Menu
Menu

Section Title

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Stażysta

Stażyści rozpoczynają pracę w IT.integro od programu stażowego Career Starter, który jest regularnie realizowany od 2016 roku. Wchodząc w szeregi zespołu projektowego, stażysta ma podstawowe umiejętności w obszarze programowania oraz relacyjnych baz danych. Zdobywa wiedzę oraz doświadczenie z zakresu procesów biznesowych, realizując program szkoleń oraz wykonując pierwsze zadania pod nadzorem przełożonego. Stażysta skończył już studia lub łączy je ze stażem.

Asystent

Asystenci, w odróżnieniu od stażystów, nie łączą studiów z pracą, i wykonują obowiązki w pełnym wymiarze godzin. Należy do nich rozwój i zdobywanie doświadczenia poprzez poznawanie systemu ERP, dokumentacji oraz wykonywanie zadań przy wsparciu zespołu i przełożonego. Jego praca opiera się na przyjętej w organizacji metodologii realizacji projektów, np. poprzez uczestniczenie w spotkaniach z klientami.

Na stanowisku asystenta wymagana jest znajomość podstaw programowania, relacyjnych baz danych, funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central, a także umiejętność komunikacji w języku angielskim. Do osiągania kolejnych etapów rozwoju asystent musi wykazać się zaangażowaniem oraz rozwijać zarówno kompetencje miękkie, np. komunikację, jak i kompetencje twarde, które umożliwią mu zwiększanie samodzielności podczas wykonywania zadań.

Młodszy konsultant Dyanamics 365 Business Central

Na kolejnym etapie ścieżki kariery, Młodszy konsultant Dynamics 365 Business Central z coraz większą samodzielnością wykonuje powierzone mu zadania, przy weryfikacji jego pracy przez przełożonego. Programista posługuje się już językiem programowania AL. oraz wiedzą w obszarze funkcjonalności systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wciąż rozwija się w zakresie rachunkowości i procesów biznesowych, komunikacji oraz programowania i technologii.

Konsultant Dynamics 365 Business Central

Obejmując stanowisko Konsultanta Dynamics 365 Business Central, programista staje się samodzielnym członkiem zespołu. Wykonuje obowiązki powierzone mu przez przełożonego w ramach realizacji projektów dla klientów. Będąc w bezpośrednim kontakcie z klientem, określa jego wymagania, rozwiązuje problemy, udziela informacji i dostarcza rozwiązania. Bierze udział w realizacji zadań na wszystkich etapach wykonania projektu – od analizy, poprzez przygotowywanie modyfikacji i rozszerzeń, po integrację oraz migrację danych, skończywszy na szkoleniach dla użytkowników końcowych systemu. Dzieli się wiedzą nie tylko podczas szkoleń dla klientów. Do jego obowiązków należy również prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla Stażystów, Asystentów oraz Młodszych konsultantów Dynamics 365 Business Central.

Do podstawowych kompetencji Konsultanta Dynamics 365 Business Central należy:

 • biegłe programowanie w języku AL.,
 • znajomość procesów biznesowych i funkcjonalności w systemie ERP,
 • stosowanie metodyki wdrożenia Business Central – Microsoft Sure Step,
 • swobodna komunikacja w języku angielskim,
 • wiedza branżowa w danej dziedzinie.

Starszy konsultant Dynamics 365 Business Central

Aby zostać Starszym konsultantem Dynamics 365 Business Central, konieczne jest zdobycie doświadczenia i umiejętności w zakresie samodzielnego projektowania rozwiązań oraz zarządzania projektami. Do obowiązków Starszego konsultanta należy nie tylko wykonywanie zadań projektowych, ale także dzielenie się wiedzą i wspieranie innych uczestników projektu.

Kompetencje Starszego konsultanta Dynamics 365 Business Central:

 • rozwiązywanie skomplikowanych problemów,
 • umiejętność kierowania projektem,
 • prowadzenie analiz, tworzenie projektów i programowanie rozwiązań,
 • biegła komunikacja w języku angielskim,
 • stosowanie metodyki wdrożenia Business Central – Microsoft Sure Step,
 • obszerna wiedza w zakresie finansów,
 • znajomość specyfiki i procesów dla wybranej branży,
 • płynna komunikacja z klientem w ramach wymiany informacji, budowania relacji i rozwiązywania problemów,
 • efektywne planowanie harmonogramu i zarządzanie zasobami w ramach projektu.

Starszy konsultant - ekspert

Na stanowisku Starszego konsultanta – eksperta wymagane jest rozbudowane doświadczenie oraz wiedza w pewnym specjalistycznym obszarze. Posiada on ponadprzeciętne kompetencje, które pozwalają na wykonywanie „specjalnych” zadań – w ramach różnych projektów i zespołów. Ekspert przyjmuje rolę doradcy, dzieląc się swoimi opiniami i doświadczeniem oraz wspierając klientów i zespoły projektowe.

Starszy konsultant - kierownik zespołu

Umiejętność zarządzania projektem i zespołem, a także wyjątkowe doświadczenie w obszarze współpracy z klientami, pozwalają na objęcie stanowiska Starszego konsultanta – kierownika zespołu.

Starszy konsultant – kierownik zespołu jest odpowiedzialny za:

 • prowadzenie projektu,
 • efektywność pracy zespołu,
 • jakość pracy wykonywanej na rzecz klientów,
 • planowanie zadań, rozdzielanie ich w zespole, pilnowanie realizacji harmonogramu,
 • zdobywanie kompetencji przez zespół.

Our Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam
Już uciekasz?


chevron-downchevron-down-circle